Quy trình đánh bóng mờ...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
1 bộ - full
Quy trình đánh bóng gương...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
1 bộ - full
Video hướng dẫn làm việc
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
Để thành công trong 1...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
QUY TRÌNH CHẾ TÁC TRANG...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
Nhám thùng chà gỗ làm...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
Quy trình đánh bóng mờ Hairline inox. PQ Company | Germany Products
Quy trình đánh bóng gương Super Mirror inox. PQ Company | Germany Products
Video hướng dẫn làm việc
Để thành công trong 1 Công ty cần tập trung vô 3 yếu tố: Con người, quá trình và công nghệ
QUY TRÌNH CHẾ TÁC TRANG SỨC
Nhám thùng chà gỗ làm cốt pha