Máy cưa vòng 780 XL...
37.600.000 VNĐ
28.500.000 VNĐ
Giá đã bao gồm VAT
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Máy cưa vòng 784 XL...
34.200.000 VNĐ
41.040.000 VNĐ
Giá đã bao gồm VAT
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Máy cưa vòng N265 XL...
175.250.000 VNĐ
210.300.000 VNĐ
Giá đã bao gồm VAT
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Máy cưa vòng N266 XL...
175.250.000 VNĐ
210.300.000 VNĐ
Giá đã bao gồm VAT
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Máy cưa vòng N266DA XL...
225.500.000 VNĐ
246.000.000 VNĐ
Giá đã bao gồm VAT
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Máy cưa vòng 787 XL...
89.650.000 VNĐ
97.800.000 VNĐ
Giá đã bao gồm VAT
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Máy cưa vòng 780 XL cưa cắt inox kim loại nhỏ gọn, hiệu quả, 100% Châu Âu, cắt ống inox max 105 mm, hộp max 105 mm x 93 mm.   Code: 1.20.000.0012
Máy cưa vòng 784 XL cưa cắt inox kim loại nhỏ gọn, hiệu quả, 100% Châu Âu, cắt ống inox max 120 mm, hộp max 120 mm x 115 mm.   Code: 1.20.000.0006
Máy cưa vòng N265 XL cưa cắt inox kim loại nhỏ gọn, hiệu quả, 100% Châu Âu, cắt ống inox max 225 mm, hộp max 265 mm x 200 mm.   Code: 1.20.000.0005
Máy cưa vòng N266 XL cưa cắt inox kim loại nhỏ gọn, hiệu quả, 100% Châu Âu, cắt ống inox max 225 mm, hộp max 265 mm x 200 mm.   Code: 2.20.000.0006
Máy cưa vòng N266DA XL cưa cắt inox kim loại nhỏ gọn, hiệu quả, 100% Châu Âu, cắt ống inox max 225 mm, hộp max 265 mm x 200 mm.   Code: 2.20.000.0008
Máy cưa vòng 787 XL cưa cắt inox kim loại nhỏ gọn, hiệu quả, 100% Châu Âu, cắt ống inox max 175 mm, hộp max 213 mm x150 mm.   Code: 1.20.000.0001