Máy cưa vòng NG160 cưa...
73.700.000 VNĐ
80.400.000 VNĐ
Giá đã bao gồm VAT
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Máy cưa vòng 1750XL cưa...
87.450.000 VNĐ
95.400.000 VNĐ
Giá đã bao gồm VAT
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Máy cưa vòng 2200 XL...
104.000.000 VNĐ
113.400.000 VNĐ
Giá đã bao gồm VAT
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Máy cưa vòng N215 XL...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Máy cưa vòng N216 XL...
138.000.000 VNĐ
150.600.000 VNĐ
Giá đã bao gồm VAT
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Máy cưa vòng N251DAXL cưa...
104.500.000 VNĐ
150.000.000 VNĐ
Giá đã bao gồm VAT
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Máy cưa vòng NG160 cưa cắt inox kim loại nhỏ gọn, hiệu quả, 100% Châu Âu, cắt ống inox max 150 mm, hộp max 160 mm x 145 mm.   Code: 1.20.000.0003
Máy cưa vòng 1750XL cưa cắt inox kim loại nhỏ gọn, hiệu quả, 100% Châu Âu, cắt ống inox max 155 mm, hộp max 160 mm x 140 mm.   Code: 2.20.000.0001
Máy cưa vòng 2200 XL cưa cắt inox kim loại nhỏ gọn, hiệu quả, 100% Châu Âu, cắt ống inox max 175 mm, hộp max 200 mm x 75 mm.   Code: 2.20.000.0002
Máy cưa vòng N215 XL cưa cắt inox kim loại nhỏ gọn, hiệu quả, 100% Châu Âu, cắt ống inox max 175 mm, hộp max 200 mm x 75 mm.   Code: 2.20.000.0003
Máy cưa vòng N216 XL cưa cắt inox kim loại nhỏ gọn, hiệu quả, 100% Châu Âu, cắt ống inox max 175 mm, hộp max 200 mm x 75 mm.   Code: 2.20.000.0004
Máy cưa vòng N251DAXL cưa cắt inox kim loại nhỏ gọn, hiệu quả, 100% Châu Âu, cắt ống inox max 225 mm, hộp max 240 mm x 160 mm.   Code: 2.20.000.0007