Ứng dụng của giấy nhám
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
Nhám nỉ tròn, mài bavia...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
Thực tế. Hình ảnh bánh...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Lơ (sáp) đánh bóng inox...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
Các loại bánh vải thường...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Ứng dụng của giấy nhám
Nhám nỉ tròn, mài bavia và đánh bóng hairline inox
Thực tế. Hình ảnh bánh vải đánh bóng inox Nhật Bản
Lơ (sáp) đánh bóng inox CHLB Đức. Hình ảnh thực tế
Các loại bánh vải thường sử dụng đánh bóng inox, hướng dẫn sử dụng đánh bóng inox