Nỉ vòng, xơ mài vòng...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
Bánh vải đánh bóng mềm...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Các loại đầu mài đai...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
Các loại bánh vải thường...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Nỉ vòng, xơ mài vòng mài kim loại
Bánh vải đánh bóng mềm, 16 lớp, có keo làm cứng. Hình ảnh thực tế
Các loại đầu mài đai nhám vòng cho máy mài trục mềm
Các loại bánh vải thường sử dụng đánh bóng inox, hướng dẫn sử dụng đánh bóng inox