Giấy nhám cho ngành kim...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
Tổng quan về giấy nhám
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
Vật liệu bánh vải đánh...
500.000 VNĐ
700.000 VNĐ
Liên hệ để giảm giá tốt
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Vòng nỉ rộng 30 mm...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
Vòng đánh bóng gương inox...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
Vòng đánh bóng hairline, đánh...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
Giấy nhám cho ngành kim loại, nhám xếp, nhám dĩa, nhám tờ, bùi nhùi tấm kemaron
Tổng quan về giấy nhám
Vật liệu bánh vải đánh bóng kim loại, inox, nhôm, thép, nhựa... | Xuất xứ Nhật Bản
Vòng nỉ rộng 30 mm, vòng đánh bóng hairline inox, vòng đánh xước inox, ứng dụng đánh bóng khe góc CHLB Đức
Vòng đánh bóng gương inox rộng 30 mm, vòng đánh bóng gương inox, ứng dụng đánh bóng khe góc CHLB Đức
Vòng đánh bóng hairline, đánh sọc hairline inox, đánh bóng mờ inox, đánh xước inox