Lưỡi cưa vòng 3820 x...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
Lưỡi cưa vòng 3505 x...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
Lưỡi cưa vòng 3660 x...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
Lưỡi cưa vòng 4115 x...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
Lưỡi cắt nhôm 405 mm...
5.300.000 VNĐ
6.360.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Lưỡi cắt nhôm 455 mm...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
Lưỡi cưa vòng 3820 x 27 x 0.9 mm răng 4/6 Combi Rongent Germany
Lưỡi cưa vòng 3505 x 27 x 0.9 mm răng 4/6 Combi Rongent Germany
Lưỡi cưa vòng 3660 x 27 x 0.9 mm răng 4/6 Germany 68 HRc
Lưỡi cưa vòng 4115 x 34 x 1.1 mm răng 4/6 Germany 68 HRc
Lưỡi cắt nhôm 405 mm Nhật Bản, lưỡi cắt nhôm, lưỡi cưa đĩa Nhôm 405 x 3.2 x 2.6 x 25.4 mm x 120T, Teryu.           Code:  30.20.610.1020
Lưỡi cắt nhôm 455 mm Nhật Bản, lưỡi cắt nhôm, lưỡi cưa đĩa Nhôm 455x3.4x25.4 mm x 120T, Teryu