Máy chà phẳng bê tông...
19.500.000 VNĐ
24.500.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Đơn vị đóng gói:
1 bộ - full
Máy chà nhám tường mastic...
22.500.000 VNĐ
24.500.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Đơn vị đóng gói:
1 bộ - Full
Máy chà nhám tường, chà...
32.500.000 VNĐ
34.500.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Đơn vị đóng gói:
1 bộ - full
Thực tế. Hình ảnh thực...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
1 bộ - full
Thực tế. Máy chà tường...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
1 bộ - full
Thực tế. Hình ảnh thực...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
Máy chà phẳng bê tông, LD 15-10 125 R, Kit Turbo-Jet | CHLB Đức
Máy chà nhám tường mastic - loại ngắn. PQ WSE 7 Vario Plus  ( Có đầu mài tròn và đầu mài tam giác)
Máy chà nhám tường, chà mastic trước khi sơn tường - loại mới. WST-PQ 700 W ( có 1 đầu tròn và 1 đầu tam giác )
Thực tế. Hình ảnh thực tế máy mài phẳng bê tông CHLB Đức www.giaynhamduc.com
Thực tế. Máy chà tường loại dài, chà mastic trước khi sơn nước CHLB Đức
Thực tế. Hình ảnh thực tế máy chà nhám tường trước khi sơn