Giấy nhám mài bóng inox...
180.000 VNĐ
210.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Giấy nhám mài bóng inox...
180.000 VNĐ
210.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Giấy nhám mài bóng inox...
180.000 VNĐ
210.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Giấy nhám mài bóng inox...
180.000 VNĐ
210.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Nhám vòng, công nghệ mới...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
50 cái / hộp
Quy trình đánh bóng gương...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
Giấy nhám mài bóng inox 75 mm x 2000 mm X16 (75 x 2000) Norax
Giấy nhám mài bóng inox 75 mm x 2000 mm X30 (75 x 2000) Norax
Giấy nhám mài bóng inox 75 mm x 2000 mm X5 (75 x 2000) Norax
Giấy nhám mài bóng inox 75 mm x 2000 mm X45 (75 x 2000) Norax
Nhám vòng, công nghệ mới nhất của CHLB Đức 562 JFF. Lưng vải siêu mềm. Mài hoàn thiện sản phẩm.
Quy trình đánh bóng gương inox, đánh bóng gương Super Mirror Inox. Sáp đánh bóng inox, bánh vải đánh bóng inox