Máy đánh sọc thanh la...
195.000.000 VNĐ
205.000.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Đơn vị đóng gói:
1 bộ - full
Máy mài đai nhám, đa...
46.500.000 VNĐ
56.500.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Máy mài đầu ống, tạo...
96.000.000 VNĐ
110.000.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Đơn vị đóng gói:
1 bộ - full
Máy mài đánh bóng trục...
126.000.000 VNĐ
143.000.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Đơn vị đóng gói:
1 bộ - full
Máy đánh sọc thanh la và hộp vuông, PQ GILS.
Máy mài đai nhám, đa dụng GX 75 2H
Máy mài đầu ống, tạo ngàm ống GXR PQ 75 2H
Máy mài đánh bóng trục mềm. Suhner 1.3 Hp Rotofera Flexshaft Motor