Nhám tờ khô fujistar, màu...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
Vải nhám tờ Kovax khô...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
Giấy nhám tờ nước, có...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
Giấy nhám tờ khô R...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
1 thùng
Giấy nhám tờ khô 100...
6.800 VNĐ
7.500 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Đơn vị đóng gói:
1 tờ
Giấy nhám tờ nước 100...
6.800 VNĐ
7.100 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Đơn vị đóng gói:
1 tờ
Nhám tờ khô fujistar, màu trắng, giấy nhám Nhật Bản
Vải nhám tờ Kovax khô, màu trắng, giấy nhám Nhật Bản
Giấy nhám tờ nước, có các độ hạt P80, P100, P120, P180, P240, P320, P400, P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000
Giấy nhám tờ khô R, giấy nhám nhật RACS, nhám tờ www.giaynhamduc.com
Giấy nhám tờ khô 100% Nhật Bản. Hình ảnh thực tế giấy nhàm Kovax Made in Japan
Giấy nhám tờ nước 100% Nhật Bản. Hình ảnh thực tế giấy nhàm Kovax (Made in Japan)