Giấy nhám vòng, Giấy nhám...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
Vải nhám tờ Fujistar, màu...
16.000 VNĐ
19.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Đơn vị đóng gói:
500 tờ / thùng
Nhám tờ khô fujistar, màu...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
Vải nhám tờ Kovax khô...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
Giấy nhám tờ nước, có...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
Giấy nhám tờ khô R...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
1 thùng
Giấy nhám vòng, Giấy nhám thùng nhập khẩu CHLB Đức. Grinding belts PQ Company | Germany Products
Vải nhám tờ Fujistar, màu đen, giấy nhám Nhật Bản
Nhám tờ khô fujistar, màu trắng, giấy nhám Nhật Bản
Vải nhám tờ Kovax khô, màu trắng, giấy nhám Nhật Bản
Giấy nhám tờ nước, có các độ hạt P80, P100, P120, P180, P240, P320, P400, P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000
Giấy nhám tờ khô R, giấy nhám nhật RACS, nhám tờ www.giaynhamduc.com