GIẤY NHÁM P8000 Nhập khẩu...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
Cuộn A41XP / C41XP size 1650x100M...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
NHÁM CÂY 981X size 1650x100M...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
THÔNG TIN VỀ GIẤY NHÁM...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
ĐÔI NÉT VỀ GIẤY NHÁM...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
KIẾN THỨC VỀ HẠT NHÁM...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
GIẤY NHÁM P8000 Nhập khẩu 100% từ Nhật Bản, Cập nhât thêm thông tin
Cuộn A41XP / C41XP size 1650x100M số 320/400 giá 88tr/cây
NHÁM CÂY 981X size 1650x100M số 320/400 giá 48.500tr/cây
THÔNG TIN VỀ GIẤY NHÁM - CÔNG TY PQ
ĐÔI NÉT VỀ GIẤY NHÁM TỜ - VẬT LIỆU MÀI
KIẾN THỨC VỀ HẠT NHÁM (HẠT MÀI), GRIT (ĐỘ NHÁM)