Máy cưa vòng ABS NG...
53.900.000 VNĐ
79.000.000 VNĐ
Giá đã bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Máy cưa vòng loại lớn...
98.500.000 VNĐ
126.000.000 VNĐ
Giá đã bao gồm VAT
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Máy cưa vòng NG120XL cưa...
32.000.000 VNĐ
39.200.000 VNĐ
Gía chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Máy cưa vòng 782 XL...
28.200.000 VNĐ
30.720.000 VNĐ
Giá đã bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Máy cưa vòng 783 XL...
34.300.000 VNĐ
37.440.000 VNĐ
Giá đã bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Máy cưa vòng 785 XL...
58.300.000 VNĐ
63.600.000 VNĐ
Giá đã bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Máy cưa vòng ABS NG 160 cưa cắt inox kim loại nhỏ gọn, hiệu quả, 100% Châu Âu, cắt ống inox max 120 mm, hộp max 120 mm x 102 mm.   Code: 1.20.000.0009
Máy cưa vòng loại lớn bán tự động Automatic down feed N266DA XL. 100% sản xuất tại Châu Âu
Máy cưa vòng NG120XL cưa cắt inox kim loại nhỏ gọn, hiệu quả, 100% Châu Âu, cắt ống inox max 120 mm, hộp max 120 mm x 102 mm.   Code: 1.20.000.0008
Máy cưa vòng 782 XL cưa cắt inox kim loại nhỏ gọn, hiệu quả, 100% Châu Âu, cắt ống inox max 105 mm, hộp max 100 mm x 85 mm.   Code: 1.20.000.0004
Máy cưa vòng 783 XL cưa cắt inox kim loại nhỏ gọn, hiệu quả, 100% Châu Âu, cắt ống inox max 105 mm, hộp max 100 mm x 85 mm.   Code: 1.20.000.0005
Máy cưa vòng 785 XL cưa cắt inox kim loại nhỏ gọn, hiệu quả, 100% Châu Âu, cắt ống inox max 152 mm , hộp max 205 mm x 150 mm.   Code: 1.20.000.0002