Bánh bố sơ dừa đánh...
234.000 VNĐ
370.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Bánh Vải Đánh Bóng Inox...
200.000 VNĐ
250.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Bánh Vải Đánh Bóng Inox...
200.000 VNĐ
250.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Bánh vải đánh bóng cotton...
315.000 VNĐ
350.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Bánh vải đánh bóng cotton...
285.000 VNĐ
300.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Bánh xơ dừa NHẬT BẢN...
45.000 VNĐ
57.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Bánh bố sơ dừa đánh bóng FLAT sisal 4 lớp Nhật bản, có lõi sắt để giữ sợi sơ dừa đứng thẳng (Đường kính 250mm cốt 20 mm). Mã code 3.10.200.0102
Bánh Vải Đánh Bóng Inox Notiflex No.2 Trung Bình Đường Kính 150 Mm X Cốt Gắn 14 Mm, 10 Lớp, Loại Vải 925
Bánh Vải Đánh Bóng Inox Notiflex No.3 Tinh Đường Kính 150 Mm X Cốt Gắn 14 Mm, 10 Lớp, Loại Vải 925
Bánh vải đánh bóng cotton NHẬT BẢN D405mm, 16P
Bánh vải đánh bóng cotton NHẬT BẢN D305mm cốt 25.4 16P
Bánh xơ dừa NHẬT BẢN 4 lớp cotton  6''( Đường kính 152,4mm) dùng cho máy cầm tay