Máy mài sử dụng chạy...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
KIM LONG MUA ĐƠN HÀNG...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
Quốc Trưởng - Công ty làm...
590.000.000 VNĐ
610.000.000 VNĐ
Đã thực hiện xong
Đơn vị đóng gói:
Chuyển giao công nghệ
Phước An Quảng Ngãi - Chuyển...
440.000.000 VNĐ
450.000.000 VNĐ
Đã thực hiện xong
Đơn vị đóng gói:
chuyển giao công nghệ
NĂM DŨNG - Chuyển giao công...
400.000.000 VNĐ
43.000.000 VNĐ
Đã thực hiện xong
Đơn vị đóng gói:
1 cái
3M - Chuyển giao công nghệ...
550.000.000 VNĐ
580.000.000 VNĐ
Đã thực hiện xong
Đơn vị đóng gói:
Đã thực hiện xong
Máy mài  sử dụng chạy nhám mài dạng vòng
KIM LONG MUA ĐƠN HÀNG MŨI KHOÉT, DAO PHAY |SỰ TIN TƯỞNG ĐẾN SẴN SÀNG GẮN BÓ
Quốc Trưởng - Công ty làm nội thất cao cấp xuất đi Mỹ mua 06 máy đánh bóng inox tự động
Phước An Quảng Ngãi - Chuyển giao công nghệ cắt và công nghệ mài bóng inox
 NĂM DŨNG - Chuyển giao công nghệ đánh bóng inox cho công ty Năm Dũng
3M - Chuyển giao công nghệ và máy đánh bóng inox cho công ty 3M Việt Nam