Máy mài dây đai nhám...
38.600.000 VNĐ
46.700.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Đơn vị đóng gói:
1 bộ - full
Máy đánh sọc thanh la...
195.000.000 VNĐ
205.000.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Đơn vị đóng gói:
1 bộ - full
Máy mài đai nhám, đa...
46.500.000 VNĐ
56.500.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Máy mài đầu ống, tạo...
96.000.000 VNĐ
110.000.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Đơn vị đóng gói:
1 bộ - full
Máy mài đánh bóng trục...
126.000.000 VNĐ
143.000.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Đơn vị đóng gói:
1 bộ - full
Máy mài dây đai nhám, đa dụng LB PQ 50
Máy đánh sọc thanh la và hộp vuông, PQ GILS. Code: 2.10.000.00063
Máy mài đai nhám, đa dụng GX 75 2H
Máy mài đầu ống, tạo ngàm ống GXR PQ 75 2H Code: 2.10.000.00065
Máy mài đánh bóng trục mềm. Suhner 1.3 Hp Rotofera Flexshaft Motor