Video hướng dẫn làm việc
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
Để thành công trong 1...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
Hình ảnh thực tế máy...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
1 cái
QUY TRÌNH CHẾ TÁC TRANG...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
Nhám thùng chà gỗ làm...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
Kiến thức căn bản về...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
Video hướng dẫn làm việc
Để thành công trong 1 Công ty cần tập trung vô 3 yếu tố: Con người, quá trình và công nghệ
Hình ảnh thực tế máy mài tạo ngàm ống. Máy mài đầu ống nhập khẩu
QUY TRÌNH CHẾ TÁC TRANG SỨC
Nhám thùng chà gỗ làm cốt pha
Kiến thức căn bản về lưỡi cưa vòng CHLB Đức