Nhám vòng. Hình ảnh thực...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Nỉ vòng, xơ mài vòng...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
Giải pháp mài mòn và...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
Bí quyết đánh bóng gương...
350.000 VNĐ
400.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Đơn vị đóng gói:
1 viên
Nhám xếp loại đỏ Premium...
16.500 VNĐ
18.500 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Giấy nhám cho ngành kim...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
Nhám vòng. Hình ảnh thực tế 2014
Nỉ vòng, xơ mài vòng mài kim loại, nỉ đánh bóng inox, vòng đánh bóng hairline inox, bùi nhùi vòng, kemaron, băng mài xơ mài, mài kim loại
Giải pháp mài mòn và đánh bóng cho một số lượng lớn các ứng dụng công nghiệp
Bí quyết đánh bóng gương cho bề mặt inox
Nhám xếp loại đỏ Premium® Alunar Q.001 | Phụ kiện mài và đánh bóng inox
Giấy nhám cho ngành kim loại, nhám xếp, nhám dĩa, nhám tờ, bùi nhùi tấm kemaron